Надзорът одобри сливането в „Зърнени храни“

Холдинговата структура на агрокомпанията ще се разшири с нови дейности

Комисия за финансов надзор даде разрешение за промените в групата на "Зърнени храни България" АД, стана ясно от съобщение на публичното дружество до акционерите. Според договора за преобразуване от 31 август се предвижда вливането на "Химимпорт груп" ЕАД в "Зърнени храни" АД.

След приключване на процедурата по вливане, в холдинговата структура на "Зърнени храни България" ще влязат мажоритарни участия в капитала на дружества с разнороден предмет на дейност. Сред тях са публичното "Проучване и добив на нефт и газ" АД (ПДНГ), "Слънчеви лъчи Провадия" ЕАД, "Порт Балчик" АД, "Химимпорт фарма" АД, "Булхимтрейд" ООД, "Зърнени храни грейн" ЕООД и други.

Финализирането на преобразуването ще доведе до консолидиране на процесите в "Зърнени храни", са аргументите за промените.

Коментари: 0