Намаляват таксите за прелитане над България

Самолети с монарси, държавни глави и министри не се таксуват. Полицейски, митнически и полети за спасяване не плащат за аеронавигация

272 ~ 1 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Таксите за прелитане на самолети над България, които авиокомпаниите заплащат на ДП Ръководство въздушно движение за аеронавигационно обслужване, се намаляват със задна дата , от 1 януари 2013 г. Осреднената таксова единица се променя от  36,56 евро на 36,49 евро, което се отразява върху всички такси за ръководене на самолетите във въздушното пространство на България.  

Лихвата, която се начислява за закъснение на плащането също става по-ниска 10,89%, вместо събираните досега 11,57%. Това предвижда проект за промени в Наредбата за летищните и аеронавигационни такси, която е публикувана на сайта на Министерството на транспорта за обществено обсъждане.

 Заради режима на валутен борд, установен със Закона за Българската народна банка, колебанието в таксовата единица „прелитане” в някои месеци се очаква да бъде около 2-3 евроцентa спрямо базовата й стойност.

Въздухоплавателното средство с излетно тегло по-малко от 2 тона може да възрази срещу определената й такса  в 30 дневен срок. А самолетите над 2 тона могат да възразят до 2 месеца от времето на полета.

 От такса се освобождават т.н. визуални полети, както и смесени, когато полети по прибори се извършват както при визуалните полети.

Без такса ще летят и самолетите, които транспортират властващи монарси, заедно с  близки членове на семействата им , но само при официално пътуване, както и държавни глави и министри, което трябва да е записано в полетния план.

Освободени от аеронавигационни такси са  и полетите за търсене и спасяване, военните , митнически и полицейски полети, пише в Наредбата.

Подкрепи Economic.bg