Населението на България намаля с 45 хил. през 2012 г.

Раждаемостта намалява, повече момчета са се появили на бял свят през миналата година

1040 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Населението на България продължи да се топи и през миналата година, като през 2012 г. намалява с 45 183 души до 7 282 041 жители, сочат данните на Националния статистически институт за демографските процеси в страната през 2012 г. Населението на България е 1.5% от това на Европейския съюз (ЕС) и нарежда страната на 16-о място по брой жители в общността непосредствено след Австрия (8 443 000 души) и преди Дания (5 581 000 души).

Мъжете са 3 543 606 (48.7%), а жените - 3 738 435 (51.3%). Това означава, че 1 000 мъже в България се падат 1 055 жени.

Продължава процесът на остаряване на населението. В края на 2012 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 395 078, или 19.2% от населението на страната. В сравнение с 2011 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2005 г. увеличението е с 2 процентни пункта. Остаряването на населението води до повишаване на средната му възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства на 41.2 години през 2005 г. и достига 42.8 години в края на 2012 г.

Жителите в трудоспособна възраст към 31 декември 2012 г. е 4.5 млн. души, или 61.8% от цялото население, като мъжете са 2.36 млн., а жените - 2.14 млн.

В края на миналата година в българските градове живеят 5 306 233 души, или 72.9% от населението, а в селата - 1 975 808, или 27.1% от жителите на страната. В 1 130 от населените места живеят от 1 до 49 души, а с население над 100 хил. души са 7 града в страната. В тях са 34% от жителите на страната.

През 2012 г. в страната са регистрирани 69 678 родени деца, като от тях 69 121 (99.2%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е намалял с 1 725 деца, или с 2.4%. Живородените момчета са били 35 662, което е с 2 203 повече от живородените момичета - 33 459. На 1 000 родени момчета се падат 938 момичета.

Подкрепи Economic.bg