Науката и технологиите трябва да са приоритет за България

Ние ускорено ще изоставаме от държавите, които се развиват, ако продължаваме да залагаме само на селско стопанство и туризъм, смята Проф. Георги Вайсилов от Химическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски"

304 ~ 3 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

- Проф. Вайсилов, как протече XII-тата Национална научна конференции по химия за студенти и докторанти и с какво допринесе тя за научната общност и хората?

- През последните години Факултетът по химия и фармация на СУ се ориентира повече към биохимични и фармацевтични  изследванията . По тази причина и значителна част от докладите бяха свързани в една или друга степен с тази посока на развитие на Факултета. Представени бяха резултати от изследвания на взаимодействия между пептиди с  молекули, които се срещат в живите организми, моделиране на взаимодействия на йони с  молекули на нуклеинови киселини, които имат отношение както към разбиране на функционирането на тези молекули в живия организъм, но могат да бъдат полезни и при разработването на лекарства и разбирането на причините за различни заболявания.

- Има ли с какво да се похвалите и при изследванията на материали, в кои сфери могат да бъдат приложени?

- През последните години много интензивно се работеше в тази насока, и на тази научна конференция продължи като тенденция да се представя  като съществен компонент изследването на различни типове материали. Това е свързано и с един проект в областта на съвременните функционални материали, по който от няколко години работи Факултетът. Имаме значително финансиране по този проект и това стимулира изследванията в тази област. Показани бяха изследвания на материали, които могат да се използват за батерии, за съхранение на водород или изолационни материали за жилища и сгради. Представени бяха и интересни изследвания в областта на полимерите - отново една част от тях бяха насочени към фармацевтичните и медицинските приложения, друга част- към приложение при различни типове материали. Основният акцент на тези конференции е върху представянето на младите хора, върху разбирането на техните резултати, върху дискусиите върху тях. Във всички представяния имаше нови неща, които тепърва ще се развиват и прилагат.

- В каква степен се доближаваха тези изследвания до практиката?

- Всички тези изследвания в някакъв момент се доближават до хората и до практиката. Фундаменталните научни изследвания са насочени предимно към това да се разбере как функционира дадена система, те не са насочени по принцип към нещо да стане полезно веднага, което да се използва още на следващия ден. Но с времето винаги водят до реални практични резултати. Преди време направихме анализ къде са публикувани представяните на конференцията резултати през годините. Оказа се, че над 70% от изследванията, след като са представени на нашата Научна конференция, са публикувани в престижни списания в САЩ, Великобритания и други страни.Това, което се представя тук, е наистина на  световно ниво.

- Има ли Конференцията сътрудничество с бизнеса?

- Част от изследванията са финансирани от различни компании, други са финансирани от национални или международни проекти. Така че някои от тях имат и по-близка практическа насоченост. Ако не се прилагат съвременните технологии и съвременните резултати от научните  изследвания в практиката, в индустрията, реално ние ще изоставаме все повече. Именно съвременните технологии дадоха този тласък на развитието на Източна Азия и на Китай. Технологиите ги направиха много по-ефективни и много по-конкурентоспособни навсякъде. Моето мнение е, че приоритетите, които България напоследък има са предимно в областта на селско стопанство, на туризъм и са точно в обратната посока. Ние ускорено ще изоставаме от държавите, които се развиват, ако продължаваме да залагаме само на тези сектори на стопанството. Според мен трябва много повече да се акцентира върху научните изследвания, технологичното развитие, за да можем да очакваме някакви хубави неща в бъдещето. Тази година на Конференцията като гости имаше двама представители от различни фирми. Ние винаги сме отворени към такъв интерес.

Подкрепи Economic.bg