Не се изгражда далекопровод до АЕЦ Белене

Няма саботаж, а управленска грешка, показала проверка на НЕК

Автор: Таня Киркова

Не се изгражда далекопровод до АЕЦ Белене. Няма саботаж.

Изпратеното писмо до кмета на Свищов с искане за даване на трасе за съоръжението от дъщерното на НЕК  предприятие, е  управленска грешка.  Това е показала вътрешната проверка в Националната електрическа компания,  съобщи Михаил Андонов, изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг/БЕХ/ на извънредна пресконференция. .

 Ръководството на НЕК не е изпратило заповед до поделенията си за прекратяване на всички  проекти и дейности, свързани с Втора атомна, включително на проекта за провода 400 кв  към централата, след решението на правителството и парламента за прекратяване на проекта „Белене”.   Управителят на Трафоелектроинвест Марин Ангелов е трябвало да се сети и да спре всякакви по-нататъшни действия по проекта за електропровод 400 киловолта до АЕЦ Белене, обясни шефът на БЕХ.

С решение на Борда на НЕК Марин Ангелов е освободен, а останалите трима замесени в кореспонденцията Тодоров, Диков и Иванов, пишат писмени обяснения и ще бъдат наказани според вината им. Няма други виновни, заключи Андонов.

 

Процедурата за изграждане на 400 кв. далекопровод е започнала през 2008 г. и оттогава се води кореспонденция с кмета на Свищов според ЗУТ /Закона за устройство на територията/ .

Този електропровод е заложен в 10 годишния план на ЕСО / Електроенергийния  системен оператор/, като за 2012 г . са заложени дейности за 150 000 лв.

 

Друг е въпросът, че този електропровод е необходим за сигурността на електроенергийната система на страната, защото в тази там мрежата не е осигурена достатъчно, коментираха запознати енергетици.  

 

 

Коментари: 0