"Нефт и газ" се влива в "Зърнени храни"

Управлението ще е по-ефективно и ще се избегне дублиране на дейности, аргументират се от компанията

"Проучване и добив на нефт и газ" АД (ПДНГ) ще стане част от холдинговата структура на "Зърнени храни България" АД. Това се казва в съобщение на приемащото дружество, публикувано чрез БФБ.

Според информацията от публичната компания, Химимпорт Груп ЕАД, което е мажоритарен собственик на "Зърнени храни" ще се влее в капитала на дъщерното си към момента дружество. Именно чрез това преобразуване "Нефт и газ" ще стане част от "Зърнени храни", тъй като Химимпорт Груп е мажоритарен собствени и на добивната компания.

"След приключване на процедурата по вливане, в холдинговата структура на "Зърнени храни България" ще влязат мажоритарни участия в капитала на дружества с разнороден предмет на дейност, се казва в съобщението до инвестиционната общност. Освен ПДНГ сред другите компании са "Слънчеви лъчи Провадия" ЕАД, "Порт Балчик" АД, "Химимпорт фарма" АД, "Булхимтрейд" ООД, "Зърнени храни грейн" ЕООД и други.

Освен това акциите на Химимпорт Инвест АД в Холдинг Асенова крепост АД ще бъдат прехвърлени на Химипорт Груп. Това ще стана след приключване на вливането на Холдинг Асенова крепост в "Асенова крепост" АД, но преди вливането на Химимпорт Груп в "Зърнени храни".

Финализирането на преобразуването ще доведе до консолидиране на процесите в "Зърнени храни", са аргументите за промените. Това ще помогне за по-добра координация, по-добър контрол и вземането на по-ефективни управленски решения. Ще се елиминира дублирането на дейности във фирмите, които ще са част от холдинга, добавят от публичната компания.

Коментари: 0