Нов акционер в Приста ойл

ЕБВР и АDM в консорциум придобиват 30-те процента на GEMF в дружеството. За първи път Европейската банка става директен инвеститор в българска частна компания

Нов миноритарен акционер влиза в "Приста ойл". Европейската банка за възстановяване и развитие и Asia Debt Management Capital (ADM) придобиват 30-процентния дял на "Грамърси" /Gramercy Emerging Market Fund (GEMF)/.

През 2006 година американският инвестиционен фонд Gramercy Emerging Market Fund (GEMF) придоби 25% от капитала на Приста Ойл, които бяха закупени от дотогавашния акционер ТЕХАСО. В същия договор бе предвидена и опция за придобиване на допълнителни 5%, която бе упражнена през следващата 2007 г.

С договор от юни 2007 година Gramercy предостави акционерен заем на Приста Ойл за придобивания и инвестиции, както и за рефинансиране на съществуващи кредити и  оборотни средства.

С наближаването на петгодишния инвестиционен хоризонт на GEMF, който съвпадна и с петгодишния срок от сключването на договора за заем, Приста Ойл предприе стъпки за замяна на GEMF и влезе в преговорни отношения с Asia Debt Management Capital, Hong Kong Ltd (ADM).

ADM е инвестиционен фонд, който първоначално осъществява дейността си предимно в Азия, в условията на азиатската дългова криза през 90-те години, след което се концентрира и в Централна и Източна Европа. ADM е инвестиционен фонд, ориентиран към инвестиции в региони с традиционно  подценени активи. Такъв в момента се счита регионът на Югоизточна Европа. Фондът има офиси в Хонг Конг, Китай, Украйна, Казахстан, Турция и Обединеното кралство.

В резултат на водените преговори се прилага иновативна инвестиционна структура от страна на ADM в Приста Ойл, която се състои от две части. Едната е инвестиция в капитала и замяна на досегашния миноритарен акционер GEMF, а втората - рефинасиране на получения заем с финансов инструмент, който е съобразен с паричния поток на компанията и на практика би намалил общата задлъжнялост на групата. ADM участва в консорциум с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

ЕБВР ще участва при равни условия заедно с ADM в специално регистрираното за целта дружество, чрез което ще бъдат придобити 30% от капитала на холдинговото дружество на  Приста Ойл в Холандия (Приста Ойл Груп). Същото дружество, създадено с инвестиционна цел, ще предостави средствата и за рефинансиране на дълга към GEMF. Финансов консултант по транзакцията с ADM и ЕБВР е Entrea Capital.

Сделката има и трети компонент – инвестиционен заем за растеж (проектно финансиране), който се предоставя единствено от ЕБВР по силата на отделно споразумение, синхронизирано с параметрите на основната сделка по-горе.

Този заем подкрепя финансово петгодишния бизнес план на Компанията за периода 2012-2016 година, който предвижда няколко нови инициативи за растеж в региона и засилване на присъствието на Приста Ойл в бързорастяшия пазар на Турция.

Съществена последица от сделката ще е предстоящото юридическо преструктуриране на Приста Ойл Груп, което ще се състои в отделянето на Монбат АД от Приста Ойл Холдинг ЕАД в самостоятелен под-холдинг. В рамките на Приста Ойл Груп ще се обособят и консолидират в отделни под-холдингови структури трите основни бизнеса на групата, а именно: Prista Holdings B.V. ще консолидира всички компании, свързани с производството на смазочни масла; Monbat Holdings B.V. ще консолидира компаниите от акумулаторното и рециклиращо производство, а Staroil

B.V. ще консолидира компаниите, свързани с доставката на базови масла, както и управлението на терминалите за базови масла, собственост на Групата.

Подобно преструктуриране ще позволи по-ефективно управление и финансова отчетност на трите бизнес единици, предвид специфичните особености на всяка една от тях, обясниха от компанията.

Приста Ойл Груп отбелязва ръст в продажбите, като за 2011 г. по предварителни данни те нарастват до 375 млн. евро, спрямо 289 млн. евро и 172 млн. евро съответно през 2010 и 2009 г.

 

Коментари: 0