Нов тренажор ще подпомага обучението на бъдещите навигатори

Той ще възпроизвежда функционирането на внедрената в ДППИ информационната система за управление на трафика на плавателни съдове.

Снимка: Стоян Йотов

В края на годината (2014) в Лаборатория по Информационни системи за наблюдение на трафика на плавателните съдове  във Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров” ще бъде инсталиран нов тренажор. Той ще бъде използван каткто за обучение на студенти и курсанти, така и за поддържане квалификацията и обучение на новопостъпили служители на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Новата техника ще бъде доставена в рамките на проект „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) - фаза 3”, финансиран  по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., който предвижда, освен разширяване на сега действащата система за наблюдение на корабния трафик, издгаржане на два специализирани брегови комплекси във Варна и Бургас и доставка на 2 нови тренажора, единият от които ще бъде монтиран във ВВМУ за съвместно ползване. Тренажорът ще възпроизвежда функционирането на внедрената в ДППИ информационната система за управление на трафика на плавателни съдове.

Модернизираната лаборатория ще предоставя по-добри условия за обучение на бъдещите специалисти в областта на корабоплаването, а също така и на студентите в инженерните дисциплини, свързани с техническите аспекти на изграждане, поддържане и развитие на пристанищни съоръжения, ще подпомага обучението свързано с управление, анализ и прогнозиране на корабопотоци, товаропотоци, управление на човеките ресурси и редица други дейности, свързани с морския бизнес.

Седем студенти и курсанти от Висшето военноморско училище бяха  наградени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов за отлични постижения  в учебния процес.

Проф. Пейчо  Томов преподавател  в катедра „Корабни силови уредби, машини и механизми” и доц. Благовест Белев от катедра „Корабоводене” бяха отличени за високи неучни постижения през годината.        

Второкурсничката Ралица Златева, главен старшина Нико Иванов Куков - курсант четвърти курс специалност „Корабоводене” за МВР” и ръководителят на катедра „Социални, стопански и правни науки” Проф. Димитър  Канев приеха почетните си награди лично от министър-председателя Пламен Орешарски.

Коментари: 0