Нов закон дава твърде голяма свобода на Дянков

Това се казва в становище на БСК за Закона за публичните финанси, изготвен от финансовото министерство

Законопроектът на Закона за публичните финанси предоставя извънредно голяма свобода на министъра на финансите и министър-председателя да променят бюджетите на отделните институции. Това се казва в становище на Българската стопанска камара (БСК) за Закона за публичните финанси, изготвен от финансовото министерство. Той трябва да замени действащите в момента Закон за устройство на държавния бюджет и Закон за общинските финанси.

От БСК посочват още, че принципно подкрепят приемането на новия закон, тъй като той извежда като ключова ролята на програмното и ориентираното към резултатите бюджетиране. От работодателската организация обаче  препоръчват да се въведе изискване отделните разпоредители с бюджетни средства да публикуват отчети за изпълнение на предварително заложените и бюджетирани приоритети и цели. 

Друго искане е осигурителните вноски на заетите в държавните институции да се внасят всеки месец за сметка на бюджетите на съответните ведомства и при забавяне те да се санкционират, както всички останали работодатели.

С новия закон се предвижда финансовият министър да има право да преразпределя утвърдените с държавния бюджет разходи на ведомствата, без да се отчита публично защо се налагат промените.

Коментари: 0