Нови схеми за безработица

Мерките ще увеличат заетостта и ще подобрят конкуренцията между фирмите

6644 ~ 1 мин. четене

Нови схеми, предназначени за субсидирана заетост за бизнеса, младите хора и дълготрайно безработните, ще бъдат отворени, обяви социалният министър Тотю Младенов.

Едната схема ще бъде с общ бюджет38 млн. лв., като е насочена към борбата с младежката безработица, посочи зам.-социалният министър Зорница Русинова. Тя ще подпомага работодателите да откриват нови работни места.

Другата схема ще бъде насочена към младежи до 29 години и ще дава възможност за професионална квалификация и развиване на ключови компетенции.

Около 500 милиона лева са изплатени на бенефициенти по ОП „Развитие на човешките ресурси” като някои от мерките по програмата са коригирани за по-доброто й функциониране.

Предстоящото откриване на нови мерки по програмата от една страна ще направи безработните по-пригодни за пазара на труда, а от друга ще бъде помогне и на бизнеса да бъде по-конкурентоспособен и с по-добра производителност, посочи министърът.

Младенов припомни, че съвсем скоро по оперативната програма беше отворена мярката „Помощ в дома”, по която ще се предоставят социални и здравни услуги на хора с увреждания и самотни възрастни. 

Подкрепи Economic.bg