Облекченията за дизела остават

Европарламентът не подкрепи идеята за изравняването на акциза с този на петрола, енергийните налози ще имат две компоненти - според вредните емисии и енергийното съдържание

Европарламентът се противопостави на отпадането на данъчните облекчения за дизела, съобщиха от представителството на Брюксел у нас.

„Неутралността“ не трябва да бъде прилагана по начин, който да отнеме данъчното предимство на дизела спрямо петрола, заявиха мнозинството от депутатите във вота по предложението за реформиране на енергийното данъчно облагане, състоял се днес. Предложението на Комисията предвиждаше данъчните предимства, които има дизелът в много държави, да отпаднат.

Необвързващата позиция на Парламента, приета с 374 гласа „за“, 217 „против“ и 73 въздържали се, отправя препоръка към Съвета, който трябва да вземе единодушно решение преди да настъпи каквато и да е промяна.

Докладчикът по предложението, Астрид Люлинг /Astrid Lulling/ (ЕНП, Люксембург), подкрепи целите му, свързани с борбата с климатичните промени, но се противопостави на данъчната неутралност, защото тя ще доведе до нарастване на цената на дизеловото гориво.

Комисията предложи енергийните данъци да имат две компоненти: едната — свързана с емисиите на СО2, а другата — с енергийното съдържание на продуктите. Целта е да се подкрепи борбата на ЕС с климатичните промени, да бъде насърчено използването на възобновяеми източници, технологичното обновяване и инвестициите в зелена икономика.

Депутатите подкрепиха възможността държавите членки да прилагат намалена данъчна тежест или дори нулеви ставки за определени сфери, като например земеделието и горите, но подобни политики трябва да бъдат обвързани с мерки за енергийна ефективност, според текста.

Данъчните отстъпки за домакинства и благотворителни организации трябва постепенно да отпаднат, но в рамките на дълъг период от време, заявиха депутатите. В държавите, в които това се отразява на цените на енергията, домакинствата с ниски доходи и фондациите трябва да бъдат компенсирани посредством съществени социални мерки.

В заключение, държавите членки трябва да гарантират, че облагането не касае индустриалните сектори, които са обект на Схемата за търговия с емисии на ЕС и че секторите, които са извън схемата, няма да бъдат поставени от новото облагане в лоша конкурентна позиция спрямо участващите.

 

Коментари: 0