Обсъждат случая с разваления боб за БЧК

Държавата решава дали да прекрати договора с фирмата-доставчик на 50-те тона негодните храни

Министърът на земеделието и храните, шефът на фонд "Земеделие" и директорът на Агенцията по безопасност на храните ще осбъдят на работна среща днес откритото голямо количество развален боб. Както е известно пакетите с негоден за употреба фасул бяха част от хранителни продукти, предназначени за социално слаби граждани.

Инспектори на БАБХ намериха в складовете на Българския червен кръст (БЧК) в Плевен и Добрич около 50 тона зрял фасул, който е бил с паразити. Пакетите са били доставени по линия на програма „Благотворителност" на ЕС.  Фирмата-доставчик е избрана след проведена обществена поръчка от ДФЗ. Всички разкрити негодни количества са под възбрана от БАБХ.

След представените днес доклади ще бъде взето окончателно решение относно бъдещото изпълнение на договора с фирмата-доставчик на негодните храни.

Коментари: 0