Очакват високи води по реките Арда, Марица и Тунджа

МОСВ активира 24 часов режим на работа на Оперативното звено за предотвратяване на опасности от наводнения и предупреди Гражданска защита

Тревога

Системата за ранно предупреждение от наводнения за водосбора на реките Марица и Тунджа обяви оранжев  код за тревога за река Тунджа при Елхово.

Според актуалната информация, постъпила в МОСВ от Системата за прогнозиране на екстремни явления за водосборите на реките Дунав и Марица на базата на European Flood Alert System (EFAS), се очаква преминаване на високи води по река Арда. По-значими повишения на водните нива на притоците й река Върбица и река Крумовица се очакват на 29 и 30 октомври 2012 г.

От своя страна НИМХ обяви червен код за валежи в областите Хасково и Кърджали, където се очакват значителни валежи - над 40-50 л/кв.м, на места в областта над 60-70 л/кв.м. Ще духа силен вятър от юг-югозапад, достигащ скорост 12-15 м/сек и пориви - до 18-20 м/сек.

Министерството на околната среда и водите активира 24-часов режим на работа на Оперативното звено за предотвратяване на опасности от вредното въздействие на водите и изпрати предупреждение до  Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи и областните управители за повишено внимание към сложната метеорологична обстановка в посочените региони – река Тунджа при Елхово, поречието на река Арда и притоците й Върбица и Крумовица и територията на областите Хасково и Кърджали.

Засега няма прогнозни данни за необходимост от предупреждение на съседните ни страни по Конвенцията за опазване на трансграничните водни течения и езера.

МОСВ потвърди готовност при евентуална промяна в състоянието на водите, свързана с опасност от вредното им въздействие, да предостави своевременно допълнителна информация.

Коментари: 0