Ограничаваме дефицита, но инвестираме в растеж

Според зам.-финансовия министър Боряна Пенчева това е стратегията на Европа и тя е същата като тази на България

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Пактът за растеж и заетост е документ, който очертава три ключови области на действие. Първо- кои са националните политики за растеж и заетост и това, че те ще са в унисон това, което нашето правителство прави - фискална консолидация, подкрепяща растежа. Това каза за БНР зам.-финансовият министър Боряна Пенчева. "Тоест ограничаване на всички административни и текущи разходи, но инвестиции в сектори които водят до растеж, като инфраструктура. Тоест това което ние правим. Ограничаваме дефицита, но инвестиции в секторите на растеж", каза тя.

По отношение на европейските политики в този пакт бяха очертани области като задълбочаване на вътрешния пазар, единен цифров пазар, единен патент, намаляване на регулаторните бариери в ЕС, изграждане на единен енергиен пазар, допълни Пенчева.

По нейните думи България подкрепя тези мерки, но премиерът Борисов е изразил особени мнения и възражения в областта на данъчната политика. "Има консенсус по одобряване на регламенти за подобряване на борбата с данъчните измами и укриването на данъци, но ние отново изразихме позицията си, че преките данъци са национален приоритет и отговорност", каза зам.-министърът. Според нея това, което днес се случи е, че започна да се говори много повече за растежа. "Този пакт за икономически растеж и заетост е един важен политически документ. В него се предвиждат и 120 млрд. евро финансов ресурс, които ще бъдат допълнително мобилизирани именно за растеж и заетост", обясни Пенчева.

Според нея важен елемент от дискусията е била бъдещата финансова рамка. "Това, което е хубаво, че влезе текст за важността на кохезионната политика, според които кохезионната политика е важен инструмент за растеж и заетост. Ние подчертахме нашите приоритети - запазване на значението на кохезионната политика дори при намаляване на бюджета на рамката, запазване на плащанията по общата селскостопанска политика за тези страни, които са под средното равнище на Европа, увеличаване на средствата за извеждане от експлоатация на закрити ядрени мощности и в приоритетите се появи и конвергенция. Така че оттук нататък предстои дискусията по конкретните инструменти в рамките на финансовата рамка", заяви зам.-финансовият министър.

Коментари: 0