Омбудсманът на ЧЕЗ получи 714 сигнала за 6 месеца

Най-много са сигналите, свързани с отчитането на електромерите - 69, или близо 10%

100 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

Електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което въведе енергийния омбудсман пред 6 месеца отчете и дейността му. За половин година той е получил 714 сигнала от клиенти на компанията, която захранва с ток абонатите в Западна България.

Отчетът от дейността на омбудсмана показва, че най-много са сигналите, свързани с отчитането на електромерите - 69, или близо 10%, както и за месечните фактури за електроенергия, които са 55, или почти 8%. Само един от тях обаче е бил основателен, съобщиха от ЧЕЗ. Въпросите за присъединяване на нови обекти са били едва 44 (6%), а за качеството на електроенергията - 39 (5.5%) от постъпилите сигнали.

"През изминалите 6 месеца институцията "Енергиен омбудсман" се утвърди като независим и обективен арбитър в споровете между дружествата на ЧЕЗ и клиентите. Пожелавам на Радослав Димитров да продължи да работи все така усърдно за подобряване на обслужването и повишаване на доверието на клиентите към ЧЕЗ", каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

"Работата като енергиен омбудсман е най-голямото предизвикателство в кариерата ми. Още от създаването на това звено интересът на хората, както и техните очаквания бяха големи. Надявам се, че съм успял да им бъда полезен. Ще продължа да разглеждам техните запитвания както и досега - обективно и прозрачно", каза омбудсманът Радослав Димитров (на снимката).

Омбудсманът е оправомощен да разглежда само сигнали от клиенти, които не са удовлетворени от начина, по който е решена тяхната жалба в някое от търговските дружества на ЧЕЗ в България - "ЧЕЗ Разпределение България" и "ЧЕЗ Електро България". От подадените общо 714 сигнала 474 отговарят на всички критерии за разглеждане от омбудсмана, 457 от сигналите са разгледани по същество и клиентите на дружеството са получили отговор. В 155 случая омбудсманът е преценил сигналите за основателни.

Статистиката показва, че по-голямата част от сигналите - 64%, са изпратени по електронната поща. Близо 17% от подадените сигнали са с писмо по пощата, а 15% - в центровете за обслужване. Клиентите на ЧЕЗ, които са подали сигнали, получават в 30-дневен срок информация за резултатите от разглеждането на техния случай.

Подкрепи Economic.bg