Оперативните програми ще се договарят до 30 юни 2014 г.

Срокът се удължава с половина година

160 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Оперативните програми ще могат да се договарят до 30 юни 2014 г., реши правителството, давайки съгласието си действието на Картата на регионалните помощи 2007-2013 г. да се удължи.

Картата беше приета през януари 2007 г. с решение на Европейската комисия (ЕК) и периодът й на действие е до 31 декември 2013 г. Комисията обаче дава възможност всяка държава-членка да заяви желанието си за продължаване на действащите карти до 30 юни 2014 г., тъй като следваща карта ще бъде приложима след 1 юли 2014 г. С решението се елиминира създадения период на нормативна празнота за България.

След одобрение от ЕК, администраторите на помощ ще имат възможност да нотифицират удължаването на мерките си за регионално развитие и да продължат предоставянето на средства до влизане в сила на нова регионална карта. Това е от съществено значение за управляващите органи на оперативните програми, които ще могат да продължат договарянето на средствата до средата на следващата година, вместо то да приключи в края на 2013 г.

Подкрепи Economic.bg