Осем препоръки към кабинета до изборите

Необходими мерки и политики за икономическа стабилност и просперитет, според "Индъстри Уоч"

Снимка: Индъстри Уоч

100 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

1. Запазването на стабилността на лева, бюджета и финансовата система не са алтернатива на икономическия растеж, а необходимо условиe за такъв.  Политически консенсус за приемствена и стабилна икономическа политика може да включва само политически сили, които ясно и категорично подкрепят запазването на валутния борд.
 
2. Кабинетът трябва да осигури безпроблемно продължaване на административните процеси, включително при управлението и разходване на еврофондове, изпълнението на договорите и бързата работа на регулаторите. Всяка институция, която регулира административно стартирането на определен бизнес процес, трябва да продължи да работи с поне същата скорост, с оглед избягване на шок сред тези, които искат да инвестират и откриват работни места в България.
 
3. Икономическия и финансов екип на новото правителство трябва да спазва ограниченията за дефицит и дълг, приети в Закона за държавния бюджет за 2013г. Това включва балансиране на консолидирания бюджет, като се запази целта за дефицит не по-голям от 1.1 млрд. лв. Постепенното свиване на бюджетния дефицит през последните години доведе до трайно понижение на лихвите по държавния дълг. (Моля, вижте графиката).
 
4. Необходимо е поддържане на фискалния резерв и постепенното му увеличение, независимо от наближаващите избори и недопускане спадането му под задължителния минимум, определен от Закона за държавния бюджет за 2013 г.
 
5. Кабинетът трябва да даде ясни политически гаранции за спазване на законите и договорите, включително недвусмислен отказ от обсъждане на мерки като отмяна на законно сключени приватизационни сделки.
 
6. Правителството може и трябва да продължи и довърши належащи мерки за стабилизиране и/или продажба на държавни предприятия в лошо финансово състояние, например ВМЗ Сопот и БДЖ - Товарни превози.
 
7. Изцяло в ръцете на изпълнителната власт е да подобри бизнес климата чрез бързо решаване на належащи проблеми в административните процеси за граждани и фирми. Такива например има в сферата на данъчното облагане, като възникналите технически трудност с въведеното единното платежно нареждане за данъци и осигуровки .
 
8. Дори за кратко време са възможни някои структурни промени, които да удовлетворят широко-споделяни очаквания и искания от гражданите, като например редуциране на ненужни звена на държавната администрация, съкращаване на текущи разходи и същевременно вдигане на доходите на заетите там.

"Индъстри Уоч", www.iwatchbulgaria.com

Подкрепи Economic.bg