От януари 2014 г. - един ВиК оператор, една цена

5 лв. ще струва кубик вода в Драгалевци, ако цената се изчислява по квартали, казва зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев

3974 ~ 6 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-н Симидчиев, кой ще контролира  язовирните стени и водните съоръжения? Не си ли противоречат  проектите за Водна стратегия и за Закон за водите, които сега се обсъждат в парламента?

Не си противоречат. Всички язовири от Приложение 1 (т.нар. значими язовири) не са проблем от гледна точка на техническото състояние на стените.  Те са редовно поддържани, за тях се отделят средства независимо кой е операторът - "Язовири и каскади", ВиК или "Напоителни системи".

Ние сме предложили и в Стратегиятаq и в Закона за водите да се следва малко по-устойчив принцип на това кой ги експлоатира и сме предложили това да бъде предприятието "Язовири и каскади" като структура с безспорно най-висока степен на компетентност. В крайна сметка народните представители  прецениха, че 9-те язовира, които се експлоатират и в момента от ВиК операторите, трябва да останат при тях. Ние ще се съобразим с него. Но не е страшно, ако отидат в "Язовири и каскади", както и ако останат във ВиК дружествата. Гарантирам, че ще има абсолютно отговорно отношение към тях, каквото има и в момента. Опасни са малките язовири.

 

- Кой ще отговаря за поддръжката на техните стени и съоръжения?

   Общините, които си припознаят и запазят собствеността върху язовирите. Язовирите, от които общините се откажат или не припознаят като свои, отиват в "Напоителни системи" за експлоатация. А техническият контрол, тоест надзор, се поема от "Язовири и каскади".  Така че на практика е разписано много ясно какво точно се случва.

 

- Но "Язовири и каскади" са търговско дружество и не е възможно да изпълняват и функции на контрол и надзор, според Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Едно търговско дружество не може да нарежда изпълнение на мерки и отстраняване на повреди от името на държавата според  изпълнителния директор на  "Язовири и каскади" Милчо Иванов.

Те могат да пишат предписания, да издават доклади за техническото състояние.  По този начин да подпомогнат собственика да вземе правилното решение за водоема. "Язовири и каскади" не могат да го наложат силово. Но в момента има язовири, за които дори кметът или този, който го експлоатира, да иска да разбере какво е състоянието на съоръженията,  не знае какво да направи, кого да наеме.

Даването на контролни функции на "Язовири и каскади" гарантира първо еднакъв подход към всички язовири, предписание към собствениците. Те не са административни актове от типа на тези, които издава ДНСК. Това са препоръки към собствениците, какво е необходимо да предприемат.

 

- Ако не предприемат предписаните мерки?

Ако не ги предприемат, отговорността е изцяло тяхна.

 

- Да, но това е язовир. Може да се скъса стена и да бъде наводнено селището под нея. Какво като е ясно чия е отговорността.

Собственикът носи отговорността. Всеки един от нас като общински или държавен ръководител, има своята административна отговорност за действия или бездействие.

 

- Язовир Искър връща ли се като отговорност за експлоатация към "Софийска вода" или към Столична община?

Четейки предложения текст и имайки предвид текущото разпределение на водните количества - да.  Но това подлежи на прецизиране, тъй като не мисля, че народните представители Любен Татарски и Асен  Гагаузов, които предложиха промените в текста, са имали това предвид. Никой не иска да се домогне до язовир "Искър".

 

- Сдружението на общините идепутати се обявиха против принципа "една цена на територията на един ВиК оператор". Какво е вашето становище? Няма ли да поскъпне водата в някои малки общини, ако се приложи този принцип?

Категорично съм "за" този принцип. Аз направих проучване практиката  в Европа. Няма ситуация, като нашата - да има различни цени на един ВиК оператор.  Тръгне ли човек по тая плоскост - да дели водоснабдителната система на помпажна, гравитачна, смесена,  на такава с по-високи или с по-ниски разходи,  отива до такова детайлизиране, че не знае къде да спре. 

В София, например, центърът финансира Драгалевци и Бояна. От високите сгради в центъра има много приходи от малко мрежа и  фактически той дофинансира новите райони на София.

 

- Каква, би била цената в централните квартали и в селата край столицата, ако се изчисляваше отделно?

Ако кварталите плащат различна цена според себестойността, цената на водата в  Бояна, Драгалевци и селата край София  би станала 5 лева, а в централните квартали на София -  1 лев.

Но такова разделяне на територията на един ВиК оператор е неправилно и некоректно. Добре е една територия да има една цена, тъй като процесът на ценообразуване се основава на състоянието на активите на дадената територия и на необходимостта от инвестиции в тях.

Необходимостта от инвестиции се определя за цялата територия и в това е смисълът да има окрупняване, за да може по-силните общини да подпомогнат по-малките. Това , разбира се, става индиректно. Там, където има един голям областен център, приходите на ВиК компанията от него ще бъдат много по-големи и част от тях ще отидат да подпомогнат малките общини, които иначе обричаме на абсолютна забрава.

Колегите от Националното сдружение на общините трябва много добре да преценят за какво точно се борят и каква теза защитават. Те искат  20-те малки общински ВиК дружества да останат такива, но не осъзнават, че по този начин нарушават интересите на малките общини около тях. Откакто са се отделили,  съседните малки общински дружества  са в много по-лошо състояние. Грешка беше, че го допуснахме.  Целият свят върви към окрупняване. В Португалия ВиК услугите са в процес на окрупняване. В Испания също. Румъния е пример - от 300 дружества са направили 40.  В Англия има 11 големи територии, като една територия е по-голяма от България.

Окрупняването на ВиК операторите е единствената възможност да имаме силни дружества. Едно малко дружество няма как да бъде силно и няма как да има техническия капацитет да управлява смислено. Голямото  дружество може да бъде слабо или силно в зависимост от това как се управлява. Но едно малко не може да бъде силно. Необходимото условие е компанията да бъде голяма, за да може да развие капацитет.

 

- Кога ще стане факт окрупняването на ВиК дружествата у нас?

Очаквам да се гласуват промените в  Закона за водите в парламента. В допълнение на закона, ние ще развием капацитета на ВиК операторите и ще гарантираме професионализма на екипите им.  Това за мен е задача номер едно.  Как се управляват тези дружества и доколко са професионалисти хората, които ги управляват. Затова подготвяме с колегите от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране  /ДКЕВР/ изисквания към ВиК операторите, които те са длъжни да спазват.  Какъв персонал, как да бъде обучен, какви практики да прилагат. Защото каквото и да запишем в закона, без гаранцията за ефективно управление то се обезсмисля.

Услугата е скъпа,  не защото операторът е частен или държавен. Неефективното дружество предоставя скъпа, ниско качествена ВиК услуга. Публично ли е или не,  няма никакво значение. Едно дружество, което е управлявано ефективно, предоставя качествена и евтина услуга.

 

- Кога ще бъдат готови мастер плановете на регионите? Нали от тях ще зависи кои ще бъдат приоритетните водни проекти,  с които ще кандидатстваме за следващия програмен период по ОП "Околна среда" и ОП "Регионално развитие", както и с национален и друг финансов ресурс?

До април 2013 г. ще бъдат готови.

 

- Кога ще бъдат въведени новите бизнес планове на дружествата и съответно новите цени на ВиК услугите , определени по правилата на новия воден закон?

В началото на 2013 г. ще имаме новите бизнес планове на дружествата за следващия 5-годишен програмен период, а до края на следващата година е срокът да бъдат одобрени. Тогава ще бъдат  определени и цените на ВиК услугите на всеки  ВиК оператор, която ще е еднаква за цялата окрупнена територия,  която той обслужва.

 

- Кога ще се структурира Водният съвет към Министерски съвет, който ще одобри такса "водоползване" според потреблението, каквито са заложените нови правила?

След гласуването на Закона и на Стратегията.  Структурирането на таксата ще бъде част от процеса на ценообразуване, което ще бъде към ДКЕВР. То може да стане сравнително бързо и лесно. Идеята на такса "водоползване" е да стимулира операторите да си намалят загубите.  Затова в момента тя се начислява върху количествата вода, които се черпят от язовира, от източника. Но от  друга страна това е разход, който Държавната комисия признава за  ценообразуващ и практически той не стимулира ВиК операторите да намаляват загубите по мрежата, защото ги плащат потребителите с цената на водата. Затова предложих таксата да се начислява на база фактурирани водни количества при потребителя. По този начин независимо от загубите на оператора всички граждани ще плащат една и съща такса.

Подкрепи Economic.bg