Отнеха разрешителното за строеж на дюните в Несебър

Прокуратурата започва проверка по случая

200 ~ 2 мин. четене
Автор: Мария Владимирова

Разрешителното за строеж в кв. „Черно море“, Несебър, се отменя, заради открити пропуски в процедурата по издаването му. Длъжностните лица, допуснали нарушението, ще бъдат глобени, а прокуратурата започва пълна проверка по законосъобразността на извършените сделки с държавни и общински земи в Несебър.

Това стана ясно от днешната пресконференция на министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по повод спорната продажба и строителството върху 29-те дка земи между Равда и Несебър, за които еколози сигнализираха, че са дюни и част от екомрежата "НАТУРА 2000".

Павлова представи резултатите от направената от Дирекцията за национален строителен контрол проверка. Според тях, разрешението е издадено в нарушение на разпоредбите на Закона за устройство на територията. Не е изготвен технически проект за целия обект. За някои части от него има разработен идеен проект, за други липсва дори такъв, уточни началникът на ДНСК Милка Гечева.

На някои от страниците на разрешението липсва подписът на главния архитект на община Несебър. Има и такива с липсващ печат на общината, каза още министър Павлова. Тя допълни, че проектът на инвеститора не включва довеждаща и техническа инфраструктура за бъдещите постройки. Така предвидените за изграждане по проект 122 жилищни сгради не биха били снабдени с електричество, питейна вода и канализация.

Посочените обекти са включени в първите четири от общо 11 етапа на строителство върху 29-те декара в местността. Подробният устройствен план за тях е одобрен от Общинския съвет на Несебър през месец август 2007 г. Тогава е  издадено и разрешението за строеж. Това е станало в рамките на само за три дни, каза министър Павлова.

На длъжностните лица, допуснали нарушение, ще бъде наложено административно наказание и глоба в размер на между 1000 и 3000 лв.

Регионалният министър съобщи, че днес министър-председателят Бойко Борисов е сезирал главния прокурор за констатираните от ДНСК факти. Той е поискал да бъдат проверени всички разпоредителни сделки с държавна и с общинска собственост от 2004 г. досега. Ще бъде направена проверка и на издадените разрешителни по тези сделки от държавните и общинските органи, допълни министър Павлова.

По-късно от прокуратурата обявиха, че проверката вече е разпоредена.

Три регионални комисии в областите Бургас, Варна и Добрич трябва да проверят дали там има строежи на аналогични терени, съобщи още министър Павлова.

Подкрепи Economic.bg