Отново 0.5% ръст на икономиката

За четвърто поредно тримесечие БВП на България нараства с половин процент на годишна база

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Увеличението на брутния вътрешен продукт (БВП) на България за периода октомври-декември 2012 г. остава 0.5%. Това показват експресните данни на Националния статистически институт. Това е четвъртото поредно тримесечие, през което се отчита такъв годишен икономически ръст.

От Центъра за икономическо развитие (ЦИР) прогнозират, че за цялата 2012 г. икономиката ще отчете ръст от около 1%. Една от последните прогнози на финансовия министър Симеон Дянков беше икономиката да нарасне с 1.8%. В бюджета за 2012 г. беше прогнозиран ръст от 2.9%, но още тогава Дянков заяви, че приходната част е изчислена при ръст от само 1%.

Статистиката на НСИ показва, че на тримесечна база увеличението е с 0.1%, което също е повторение на резултата от третото тримесечие.

В номинално изражение стойността на БВП за третото тримесечие достига 21.017 млрд. лв. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (80.9%), което в стойностно изражение възлиза на 16.996 млрд. лв.

Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2012 г. е 18.148 млрд. лв., като най-голям дял формира секторът на услугите (69.3%), следван от индустриалния (26.5%) и аграрния сектор (4.2%).

Коментари: 0