Отстъпка до 45% по имуществени застраховки

Полицата "Кражба чрез взлом" може да бъде намалена с до 30%

Застрахователят "Алианц България" предлага на своите клиенти до 45% отстъпка от цената на полицата "Жилищни сгради и домашно имущество", съобщиха от компанията. Застраховката осигурява защита на движимо и недвижимо имущество от определени рискове, при настъпване на които могат да се претърпят материални щети. Не се изисква описване на имуществото при сключване на полицата.

Промоцията е валидна до 3 февруари 2013 г. и осигурява защита срещу пожар, включително последиците от гасенето му, удар от мълния, експлозия, имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствия, тръбопроводна вода, удар от транспортно средство, късо съединение, токов удар, разходи за ограничаване на вредите, за отстраняване на развалини, и хотелски разходи. В допълнение може да се договори покритие и за земетресение, злоумишлени действия на трети лица и други.

В допълнение към промоцията по споменатата застраховка клиентите получават и 30% отстъпка по "Кражба чрез взлом".

Пред два дни изпълнителният директор на ЗАД "Алианц България" Пламен Ялъмов поясни в интервю за www.economymagazine.bg, че от 5-6 години се прави промоция по имуществените застраховки, като през тези периоди се увеличават и клиентите, които искат да застраховат имуществото си. "С промоцията даваме възможност на всички да осигурят защита на своя дом. Широкото покритие и ниските премийни ставки на застраховката са идеална възможност за защита на имуществото от непредвидени събития", коментира Милен Драгневски, който също е изпълнителен директор на ЗАД "Алианц България".

Коментари: 0