Отстъпки при зареждане с бензин

ОББ отново ще възстановява 3% от стойността за всички покупки с кредитни карти на банката, направени в бензиностанции на територията на страната.

 

 

 

Промоцията е валидна за транзакции в периода от 01.04 до 31.05.2012 г. и  осчетоводена не по-късно от 07.06.2012 г.

В нея участват всяка транзакция с максимална сума до 250 лева включително, като максималният размер на бонусните транзакции по една кредитна карта е 2000 лева.


Промоцията е валидна за всички картодържатели с карти Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, UBB Globul MasterCard и Visa Electron.

 

 

 

Бонусът ще бъде начислен и изплатен след 15.06.2012 г. на всички клиенти без текущо просрочие към този момент.

 

Коментари: 0