Парите в обращение се увеличиха със 735 млн. лв.

Банкнотата от 20 лв. е най-разпространена

7108 ~ 1 мин. четене

За последната година парите в обращение са се увеличили със 735,1 млн. лв. и към 30 юни 2012 г. година достигат 8,52 млрд. лв. Това показват данните на Българска народна банка. Ръстът на номиналната стойност на напечатаните банкноти и изсечени монети се усилва, тъй като в края на юни миналата година повишението беше 3,26%, или 245,6 млн. лв.

В периода април-юни парите в обращение са увеличили номиналната си стойност с 257,6 млн. лв., което е 3,12% ръст на тримесечна база. Най-голямо е нарастването на банкнотите и монетите през месеци април и юни.

Банкнотите са 8,34 млрд. лв. (9,48% повече спрямо юни 2012 г.), а монетите са с обща номинална стойност 177,9 млн. лв. (7,58% ръст на годишна база). Възпоменателните монети са 5,8% млн. лв., което е с 4,18% повече спрямо 30 юни миналата година.

Общият брой на напечатаните банкноти е 310,2 млн. броя. Това е с 11,1 млн. повече спрямо края на второто тримесечие на миналата година. Най-много (като брой) са банкнотите с номинал от 20 лв. - напечатани са 100,4 млн. купюра. Като общ номинал най-много са банкнотите от 50 лв. Към 30 юни 2012 г. в обращение са купюри на обща стойност 2,92 млрд. лв., или 34,99% от номинала на банкнотите в обращение.

Подкрепи Economic.bg