Парламентът обсъжда облекчения за младите семейства

Предоставя се възможност облекчението да се ползва от чуждестранни физически лица

76 ~ 1 мин. четене

Парламентът обсъжда промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, предаде репортер на Агенция "Фокус". Промените предвиждат да се разшири обхвата на данъчното облекчение за млади семейства. Предоставя се възможност облекчението да се ползва от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Друга промяна е предложението в действащия закон да се заличат думите "тютюнопроизводители", което е свързано с приети промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, съгласно които отпада задължението за отделна регистрация на земеделските производители като тютюнопроизводители. На основание чл. 4 от Закона за тютюна и тютюневите изделия производството на тютюн се извършва от тютюнопроизводители, вписани като земеделски производители в регистъра по чл. 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Подкрепи Economic.bg