Печалбата на Райфайзен Банк намалява с над 51%

Положителният резултат на финансовата институция се свива до 411 млн. евро

3608 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Консолидираната печалба на австрийската банкова група Райфайзен Банк Интернешънъл се е понижила с 51.2% на годишна база през деветмесечието на 2013 г. до 411 млн. евро, съобщиха от финансовата институция. Година по-рано положителният резултат беше 842 млн. евро. Печалбата преди данъци намалява с 37.6% до 696 млн. евро поради позитивни еднократни ефекти през 2012 г., когато резултатът беше 1.12 млрд. евро.

Спадът от 419 млн. евро на печалбата преди данъци спрямо същия период на миналата година се дължи преди всичко на еднократни ефекти през 2012 г. като продажбата на облигации и обратното изкупуване на хибриден капитал от първи ред за общо 269 млн. евро, поясняват от банката.

Нетният лихвен доход се повишава със 7% до  2.78 млрд. евро, а нетният лихвен марж нараства с 48 базисни пункта на годишна база до 3.08%. Доходът от такси и комисиони се увеличава със 7.3% до 1.2 млрд. евро.

Оперативните приходи в края на септември 2013 г. достигат 4.27 млрд. евро, което е повишение от 6.7% спрямо съпоставимия период на миналата година. Общите административни разходи се увеличават с 4 % до 2..43 млрд. евро.

В края на септември 2013 г. Райфайзенбанк България, която е изцяло собственост на австрийската група, излезе на загуба от 388 хил. лв., а година по-рано банката беше на печалба от 18.95 млн. лв.

Подкрепи Economic.bg