Печалбата на банките намалява с близо 9% за година

Активите на системата намаляват със 119 млн. лв. през октомври

160 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Печалбата на банковата система в края на октомври намалява с 8.8% на годишна база и за десетте месеца на тази година е 511.44 млн. лв., докато в края на октомври 2012 г. беше 560.6 млн. лв. Положителният резултат на системата се повишава с 45 млн. лв. спрямо края на септември 2013 г., става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ).

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) се увеличават със 106 млн. лв., или 0.2%, което се дължи в голяма степен на повишението при корпоративните заеми, които нарастват с 89 млн. лв. Експозициите на дребно се свиват с 18 млн. лв., или 0.1%, като динамиката при двата основни сегмента е разнопосочна - намаление при потребителските кредити с 29 млн. лв., или 0.3% и нарастване при жилищните ипотечни кредити с 11 млн. лв., което е 0.1%. Кредитите с просрочие над 90 дни е 10.66% от балансовата стойност на кредитния портфейл на системата.

През октомври е отчетена значителна динамика в привлечените средства, но размерът им от 72.8 млрд. лв. остава почти без промяна спрямо септември. Месечният темп на растеж на депозитите от граждани и домакинства се засилва до 1.1% (399 млн. лв.). Увеличава се и ресурсът от институции, различни от кредитни - с 66 млн. лв., или 0.3%.

В края на октомври общата сума на активите на банковата система е 84.7 млрд. лв., като е отчетено намаление със 119 млн. лв., или 0.1%.

Подкрепи Economic.bg