Печалбата на банките расте с 14.5% до 63 млн. лв.

Активите на системата са намалели минимално с 0.5%

88 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Банковата система в България отчита 63 млн. лв. печалба през януари, което е с 14.5% (или 8 млн. лв.) повече спрямо първия месец на миналата година, сочат публикуваните от БНБ данни за състоянието на банковата система у нас.

През януари 2013 г. продължи тенденцията на увеличаване на депозитите от фирми и граждани, се казва в съобщението на централната банка. Влоговете на физически лица са се повишили с 0.5% (168 млн. лв.) през януари. Привлечените в банковата система средства от корпоративни клиенти расте по-малко - с 31 млн. лв., или 0.1%.

Раздадените брутни кредити (без тези към кредитни институции) намаляват с 0.3%, или 149 млн. лв., което е резултат от спада на кредитирането във всички сегменти на кредитния портфейл.

Общите активи на банковата система намаляват минимално с 0.5%, или 452 млн. лв. през януари 2013 г. и в края на първия месец на годината са 81.96 млрд. лв. Портфейлите с ценни книжа са се свили общо с 975 млн. лв., което се дължи на падежа през януари на държавни ценни книжа (ДЦК) - главно български глобални облигации в евро.

Подкрепи Economic.bg