Пет европрограми могат да се наддоговарят с 10%

Целта е да се намали риска от загуба на средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз

296 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Пет от оперативните програми ще могат да се наддоговарят с 10%, реши на днешното си заседания правителството. Кабинетът даде позволение за залагането на повече средства на договарящите органи по оперативните програми "Регионално развитие", "Техническа помощ", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет" и "Конкурентоспособност". Те ще могат да сключват договори с бенефициенти, които са с максимум 10% над определения бюджет по съответната програма.

Финансирането на новите проекти ще се осигурява от неусвоения бюджет по програмите и от намаленията на договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти.

Решението е свързано с основния приоритет на правителството през тази година - минимализиране на риска от загуба на средства от Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз до края на периода 2007-2013 г. То позволява на управляващите органи на оперативните програми да разполагат със свободен ресурс, с който да извършат плащания по договорите за безвъзмездна финансова помощ.

Това ще помогне за повишаване на усвояемостта на средствата и за навременно извършване на плащанията по договорите. Механизмът ще повиши гаранциите за постигане на целите на оперативните програми и на заложените в тях индикатори.

Подкрепи Economic.bg