„Петрол” най-сетне отдели базата си във Варна в друго дружество

„Варна Сторидж” вече е с капитал от 18.732 млн. лв. и едноличен собственик на активите на петролната база

5018 ~ 2 мин. четене
Автор: Мирослав Иванов

„Петрол” най-сетне отдели активите на петролната си база във Варна в друго дружество. Това става ясно от съобщение на петролният дистрибутор до Българската фондова борса.

 „Варна Сторидж” вече е едноличен собственик на базата край Варна и цялата й прилежаща инфраструктура. Транзакцията стана възможна, след като съдът постанови, че досегашния отказа на Търговския регистър към Агенцията по вписванията да впише промените са незаконни.

„Петрол” обяви, че отделя активите в дъщерно дружество още в началото на 2011 г., но до сега имаше отказ от Търговския регистър, тъй като експертите там оспорваха правомощията на провелото се през декември 2011 г. общо събрание на акционерите в „Петрол”, одобрило промените. Капиталът на дъщерното дружество вече е 18.732 млн. лв., колкото е оценката на активите.

Отделянето на петролната база и всичката инфраструктура беше обяснена от борда на „Петрол” в мотивите за решението с факта, че така управлението ще бъде по-ефективно. Още тогава специалисти по търговско право определиха сделката като механизъм чрез който публичната компания ще си спести „главоболи” при разпореждането с активите. „Варна Сторидж” най-вероятно ще бъде заложено като обезпечение по кредит, подобно на друго дъщерно дружество на „Петрол”  - "Елит Петрол".

В края на декември 2011 г. Петрол" заложил всичките си 196 бензиностанции срещу синдикиран кредит от ЦКБ и КТБ. Заемът беше за общо 86 млн. долара и като обезпечение по него беше заложено търговското предприятие "Елит Петрол", в което са изнесени активите на "Петрол" под формата на бензиностанции. Подписаният тогава воговор за синдикирания заем няма срок, а "има действие до окончателното погасяване на всички вземания на банките по договора".

Така, в случай че дистрибуторът на горива не успява да покрива заема си, ще загуби най-ценния си актив, с който реално оперира цялата си дейност по продажби на дребно - бензиностанциите. Лихвата по кредита е 8.5% годишно с 18.5% лихва при просрочие и 10% неустойка върху просрочието.

Подкрепи Economic.bg