Philips утрои печалбата си

За отчетения период, чистата печалба на Philips възлиза на 317 млн. евро

Автор: Божидара Иванова

Холандската компания Royal Philips Electronics NV обяви трикратно увеличение на чистата печалба за второто тримесечие на годината. Приходите на компанията са в размер на 5.65 млрд. долара за периода април - юни, което е ръст с 3% спрямо второто тримесечие на 2012 г.Печалбата преди лихви, данъци и амортизация (EBITDA) е в размер от 530 милиона евро, при 408 милиона евро година по-рано. За отчетения период, чистата печалба на Philips възлиза на 317 млн. евро, в сравнение  със 102 млн. евро през същия период миналата година.

Анализаторите очакваха печалбата на  Philips  да бъде 262 млн. евро, а приходите  на компанията - 5.596 млн. евро, предаде Reuters.  Според тях постигнатият резултат се дължи на мерките за икономии на компанията и повишаване на ефективността, сред които са съкращаване на персонал, продажба на активи и фокусиране върху ключови дейности.

Philips изпълнява програма за съкращаване на 6.7 хил. работни места и намаляване на разходите с 1.1 млрд. евро към 2014 г. Според анализатора Ханс Слоб от Rabobank, холандският производител върви по верен път, а ефектът от реализацията ще се окаже по-голям от очаквания.

"Гледайки напред към втората половина на 2013 г., ние сме загрижени за икономическа несигурност в целия свят. Въпреки това оставаме решени да постигнем нашите финансови цели през тази година", отбеляза главният изпълнителен директор Франс ван Хутен.

Основната цел пред холандската компания за 2013 г. е постигането на печалба преди лихви, данъци, обезценки и амортизации в размер между 10% и 12% от общите приходи.

Коментари: 0