Пилешкото от 4,50 до 5,50 лева килото

Средно за страната цените в малките търговски обекти са по-ниски от тези в големите търговски вериги с 5 стотинки на килограм, или 1 на сто

Средните цени на едро и на дребно на пилешкото месо за страната през периода на наблюдение (9 - 16 май 2012 г.) са без съществени изменения спрямо предходната седмица, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. По-значителни седмични ценови изменения се наблюдават само в отделни области на страната, главно при предлагането на охладено пиле в големите търговски вериги.

За наблюдавания период предлагането на замразено пиле на борсите в страната е в ценовия диапазон от 2,78 лв./кг до 4,31 лв./кг, като отново най-ниската стойност е отчетена в Ловеч, а най-високата - в Разград. В преобладаващата част от областите се наблюдава леко седмично изменение на цените на едро в двете посоки, като в повечето случаи замразеното пиле е поевтиняло. Седмичното понижение е в рамките на 0,3 - 3,8%, най-чувствително - в Ловеч (с 3,8%) и Монтана (с 2,8%).

Повишение от 0,3 до 5,1% е регистрирано в пет областни центъра, най-значително в Сливен. Наблюдаваните двупосочни колебания на цените не оказват влияние върху средната цена на едро за страната и тя се запазва на нивото от предходната седмица - 3,74 лв./кг.

През анализирания период средната цена на дребно на замразено пиле за страната в големите търговски вериги бележи незначително увеличение (с 0,5%) спрямо предходния период, до 4,45 лв./кг. По области, цените на дребно се движат в границите от 4,24 лв./кг (Кюстендил) до 4,79 лв./кг (Варна). В три от областите замразеното пиле е поскъпнало - по-чувствително в София (с 3,5%) и Варна (с 3,2%), а по-слабо – в Добрич (с 1,8%). Само във Враца охладеното пилешко месо поевтинява леко (с 1,1%).

Разликата между цените на едро и тези на дребно в големите търговски вериги варира от 0,03 лв./кг в Разград до 1,92 лв./кг (или 69%) в Ловеч.


Средната цена на дребно на замразеното пиле в другите търговски обекти се задържа на нивото от предходната седмица - 4,40 лв./кг. В почти всички области цените на дребно на замразено пиле в по-малките магазини остават без промяна и се запазват в ценовия диапазон от 4,00 лв./кг (Варна) до 4,90 лв./кг (Ловеч). Единствено в Монтана е налице седмично изменение на цената – понижение с 1,3%.

Средно за страната, цените в другите търговски обекти са по-ниски от тези в големите търговски вериги с 0,05 лв./кг или с 1,1%.

Маржът между цените на едро и цените на дребно на замразено пиле в другите търговски обекти варира в широкия диапазон от 0,13 лв./кг (Сливен) до 2,21 лв./кг (Ловеч). В три области (Варна, Разград и Силистра) средната цена на дребно в големите вериги е по-ниска от тази на едро, като най-съществена е тази разлика в Силистра - 0,21 лв./кг.

През анализирания седмичен период средната цена на едро на охладеното пиле за страната остава без промяна спрямо предходната седмица – 4,40 лв./кг. На борсите в страната охладеното пиле продължава да се предлага в ценовия диапазон от 3,80 лв./кг (Търговище) до 4,75 лв./кг (Габрово и Ловеч). Само в две области цените на едро отбелязват понижение спрямо предходната седмица – във Варна (с 2,1%) и Добрич (с 0,9%). Единствено в Благоевград цената на едро слабо се покачва – с 2,8%.

Предлагането на охладеното пиле в големите търговски вериги (ГТВ) варира в границите от 4,49 лв./кг (Враца и Монтана) до 5,15 лв./кг (Кърджали и Стара Загора). В четири области се отчита поскъпване на продукта спрямо предходния период в диапазона от 1,2% (в София) до 8,6% (Благоевград и Русе). Понижение на цените от 1,4 до 12,7% се наблюдава в шест от областите, като най-значително то е във Враца и Монтана. В резултат, средно за страната цената на дребно на охладено пиле в ГТВ отбелязва леко понижение с 1% спрямо предходната седмица, до 4,90 лв./кг.

Разликата между цените на едро и тези на дребно на продукта в хипермаркетите варира от 0,11 лв./кг (Кюстендил) до 1,25 лв./кг (Търговище).

В малките търговски обекти на почти цялата страна цените на дребно на охладеното пиле остават без изменение спрямо предходната седмица. По области, стойностите продължават да се движат в диапазона от 4,50 лв./кг до 5,55 лв./кг. И през изминалата седмица най-евтино охладеното пиле се предлага в ДТО в Добрич, а най-скъпо - в Ловеч. Единствено в София се регистрира понижение на ценовите нива - с 5,9%.

Средно за страната, цената на дребно в малките магазин е по-висока от тази в големите с 0,15 лв./кг или с 3,1%.
Маржът между цената на едро и тази на дребно в ДТО е в границите от 0,15 лв./кг (Добрич) до 1,12 лв./кг (Хасково).

Коментари: 0