Плах ръст на кредитирането

Като дял от общото кредитиране, лошите и преструктурирани кредити вече представляват 22.91%

116 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Общото кредитиране (без овърдрафт) се е увеличило с 13.2 млн. лв. до 42.792 млрд. лв., показва паричната статистика на БНБ. Данните за септември са обнадеждаващи, когато ги сравним със спада от 79.4 млн. лв. през август, но увеличението изглежда незначително в сравнение с юли, когато номиналният ръст достигна 236.8 млн. лв.

Като дял от общото кредитиране, лошите и преструктурирани кредити вече представляват 22.91%. През изминалите четири месеца делът им намалява постоянно, но остава близо до 23%. Абсолютният рекорд от 23.65% беше поставен през май 2012 г.

Когато в статистиката за кредитирането се включат и данните за овърдрафта, общо отпуснатите заеми в България достигат 54.588 млрд. лв. Това увеличение с 0.5% на годишна база, което е и около средните нива през 2013 г. Средното увеличение през 2012 г. беше 3%, а през 2011 г. - 3.2%.

Увеличението при отпуснатите заеми през тази година се дължи изцяло на корпоративните клиенти. През септември кредитирането за фирмите расте с 1.4% до общо 35.076 млрд. лв. При домакинствата обаче отново има спад - с 0.6% до 18.57 млрд. лв. Вземаните от физическите лица заеми намаляват постоянно от 2009 г. насам, показва статистиката на БНБ.

При депозитите се запазва тенденцията от последните шест години, и през септември се увеличават общо с 6.8% до 54.942 млрд. лв. Влоговете на фирмите растат с 6.2% до общо 15.195 млрд. лв., а на домакинствата - с 8.5% до 36.097 млрд. лв.

Подкрепи Economic.bg