Плахият ръст на БВП от 0.4% се запази

Предварителните данни потвърдиха повишението на годишна и тримесечна база

3599 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Предварителните данни на Националния статистически институт потвърдиха експресните, които показаха плах ръст на икономиката ни от 0.4% на годишна база през първото тримесечие на 2013 г. На 15 май експресните оценки показаха още, че Брутният вътрешен продукт (БВП) на България е нараснал с минималните 0.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. - данни, които се потвърдиха и от днешните предварителни оценки.

За януари-март 2013 г. БВП е 16.58 млрд. лв. по текущи цени, или 8.48 млрд. евро. На човек от населението се падат по 2 277 лв. (1 164 евро).

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие на 2013 г. е 14.104 млрд. лв. по текущи цени.

За януари-март тази година спрямо същото тримесечие на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се увеличава с 0.9 процентни пункта и достига 4.5%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.4 процентни пункта до 32%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява и достига до 63.5% при 64% през първото тримесечие на миналата година.

Подкрепи Economic.bg