План за управление пази Несебър

Без алейна търговия на общински терени от догодина

6868 ~ 1 мин. четене

Специален план за управление ще пази културното наследство на Несебър, съобщиха от местното кметство.

В документа се посочва, че историческият пейзаж на града е запазен, но извънредната универсална стойност е застрашена. Това може да доведе до включването на единствения ни български град световно наследство в списъка на застрашените обекти.

Планът е разделен на дългосрочна 20-годишна програма, краткосрочна 5-годишна,  и едногодишна програма с времеви график и програма за неотложни действия.

Недвижимите културни ценности са разделени в четири ключови групи - археологически ценности, църкви, образци на народната архитектура и сгради от периода след Освобождението.

По време на представянето на плана бе внесено предложение за премахване на алейната търговия на общински терени. Целта е да се запази историческия облик на града. Също така наредбата за влизане с автомобили в стария град ще бъде променена. Това се отнася за часовете, в които коли на фирми имат право да влизат в града, за да зареждат със стока търговските обекти. Допълнителните предложения на граждани ще бъдат включени в плана, преди той да бъде предаден в Министерството на културата до края на месец август. 

Подкрепи Economic.bg