По 580 лв. на хектар за памукопроизводителите

Средствата са за закупуване на семена, продукти за растителна защита и торове

По 580 лв. на хектар държавна помощ ще получават производителите на памук, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”. Със средствата ще бъдат закупувани семена, продукти за растителна защита и торове за производство на памук. Парите ще бъдат изплатени до 29 октомври 2012 г.

Помощта de minimis за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на 7 500 евро за период от три данъчни години -2010 г. – 2012 г.

По схемата ще се подпомагат фермери, които нямат задължения към фонда, държавния бюджет или Държавния поземлен фонд.         

Коментари: 0