По-добра социална защита за пилоти и стюарди

Стюарди и пилоти ще получават пенсия и социални по правила на страната, където започват и завършват работа

6340 ~ 1 мин. четене

Стюардесите, стюардите и пилотите ще бъдат обект на правилата за социално осигуряване на страната, в която обичайно започват и приключват работа, според новите правила на ЕС за координиране на системите за социална сигурност приети в сряда.

Новият регламент въвежда понятието „основна база”. Основна база е мястото където пилотите и летателният състав нормално „започват и привършват трудовите си задължения” и където „операторът няма ангажименти по отношение на тяхното настаняване”.

Досега пропуски в законодателството позволяваха на няколко ниско-тарифни авиолинии да прилагат системите за социална сигурност, които са с най-ниска степен на обезщетение, независимо от основната база на даден член на екипажа.

Регламентът внася повече яснота и по отношение на ситуацията със самостоятелно заети погранични работници (работниците, които се връщат в собствената си страната поне веднъж седмично) и техните обезщетения при безработица.

Ако самостоятелно заето лице, което работи в друга страна от ЕС и внася пари в нейната система за защита при безработица, се върне в собствената си държава, в която не участва в подобна система, страната, в която е работил последно, трябва да изплаща обезщетението в случай на безработица.

Подкрепи Economic.bg