По-кратки срокове по ПРСР

Промените касаят периода за одобряване на проекти и заявки за плащане по програмата

Сроковете за одобряване на проекти и заявки за плащане по Програмата за развитие на селските райони са съкратени, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”.

Срокът за подаване на заявка за авансово плащане е съкратен от три на шест месеца от датата на подписване на договора за финансово подпомагане. За проектите със сключени договори през 2011 г. и до 16 май 2012 г., по които не е заявено авансово плащане, срокът за кандидатстване за аванс е 15 ноември 2012 г.

Промените се отнасят за проектите по осем мерки ПРСР, чиито наредби бяха изменени. Това са „Модернизиране на земеделските стопанства”, „Подобряване на икономическата стойност на горите”, „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, „Разнообразяване към неземеделски дейности”, „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, „Насърчаване на туристическите дейности”, „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и  „Обновяване и развитие на населените места”.

Заявленията за кандидатстване по тези мерки ще бъдат разгледани в рамките на два, вместо досегашните пет месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до три месеца. Заявките за плащане ще се обработват за два, а не четири месеца, а ако проектите предвиждат строително-монтажни работи – в срок до три месеца. 

 

Коментари: 0