По-висок БВП от земеделие с новата Програма за за селските райони

Цели се ефективно усвояването на средствата, каза Явор Гечев

268 ~ 1 мин. четене

Основната цел пред новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2014-2020 г. ще е да се повиши Брутния вътрешен продукт (БВП) от земеделие. Ефективно усвояването на средствата от новата ПРСР е сред дългосрочните приоритети, които си поставяме, каза зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев по време на среща на тематичната работна група за разработване на ПРСР за периода 2014-2020 г.

Гечев заяви, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ) има ясен подход към приоритетите за новата ПРСР. За периода 2014-2020 г. целенасочено ще се осъществяват националните приоритети, сред които многостранна и ефективна подкрепа за малките стопанства, подкрепа за младите земеделски производители, подкрепа за секторите на плодовете, зеленчуците, етерично-маслените и медицински култури, животновъден сектор, напояване, агроекологични дейности, включително биологично земеделие, иновации в земеделието, запазване и укрепване на позициите в зърнопроизводството.

"Имаме решимост да покажем интегриран подход към новата програма. Искаме в края на периода 2014-2020 г. да имаме реален ръст на БВП от земеделие", категоричен бе Явор Гечев.

В новия програмен период се обмислят и възможности за облекчаване на процедурите при кандидатстване по отделните мерки и увеличаване на възможността за използване на финансови инструменти, които да улеснят достъпа на бенефициентите до финансиране. По този начин се очаква програма да стане много по-достъпна и ефикасна по отношение на усвояемостта.

Подкрепи Economic.bg