Почасовото заплащане в България нарасна с 42% за 5 години

Най-добре почасово са заплатени работещите в Швеция - 39 евро

180 ~ 2 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

България е в челото на страните в Европейския съюз (ЕС), в които за периода 2008-2012 е отчетен най-висок ръст в почасовото заплащане. Анализ на европейската статистическа служба Евростат показва, че родните почасови разходи за труд са нараснали с 42% за последните 5 години.

През 2008 г. у нас българинът е получавал по 2.6 евро на час, докато през 2012 г. е скочил до 3.7 евро на час. Подобно повишение на почасовото заплащане е регистрирано още в Румъния – 26.7%, Чехия - 15% и Естония - 7%.

Въпреки това, по показателя почасови разходи за труд България е на последно място в ЕС. Пред нас са Румъния - 4.4 евро на час, Литва – 5.8 евро на час, Латвия - 6 евро на час, Унгария и Полша - по 7.5 евро на час и Словакия - 8 евро на час.

Най-добре почасово са заплатени работещите в Швеция - 39 евро, Дания - 38 евро, Белгия - 37 евро, Люксембург - 35 евро, Франция - 34 евро, Ирландия, Германия и Финландия - по 30 евро.

Почасовите разходи за труд в ЕС са най-високи в сферата на промишлеността - 24 евро, следвани от услугите – 23.7 евро и строителството - 21 евро.

В рамките на ЕС най-значително увеличение на почасовото заплащане е регистрирано в Австрия – 15.5%, Словакия – 13.8%, Финландия – 13.7% и Белгия - 13%.

Най-нисък ръст се наблюдава в Португалия - плюс 0.4% и Ирландия - плюс 0.8%. Гърция е единствената страна, където се наблюдава намаление на почасовото заплащане - минус 11%.

Подкрепи Economic.bg