Половината българи не са ползвали интернет

Данните са от изследване на Европейската комисия, проведено през миналата година

46 процента от българите никога не са използвали интернет. Това сочат данните от изследване на Европейската комисия, проведено през миналата година. Такъв е и процентът на нашенците, които са използвали глобалната мрежа, което е с 4 процента повече спрямо 2010 година. Въпреки повишението процентът остава под средния за ЕС, който е 68%.

От данните става ясно, че едва 7 процента от българите пазаруват онлайн. В доклада се посочва, че въпреки, че 58 процента от потребителите пазаруват онлайн, само един на всеки десет е купувал от уебсайт, установен в държава извън ЕС. Сред основните проблеми пред това са езиковите пречки и бюрокрацията.

Достъп по фиксирана широколентова линия имат 95 процента от европейците. С над една трета се е увеличило използването на мобилен интернет, като броят на абонатите на мобилна широколентова връзка достигна 217 милиона.

За първи път през миналата година за първи път към интернет са се свързали 15 млн. европейци, като към момента 68 процента го използват редовно, а 170 млн. използват най-активно социални мрежи.

Половината от работната ръка в Европа не разполага с достатъчни умения в областта на ИКТ, които да им помогнат да сменят работата си или да си намерят нова, става ясно от изследването.

Коментари: 0