Ползваме мобилен интернет най-често за социални мрежи и проверка на поща

Младите между 16 и 34 години са най-запалени по 3G-дейта услугите

Мобилният интернет през дейта карта се използва ежедневно от 71% от потребителите на услугата, като повечето от тях го използват по няколко пъти на ден. Основната причина за хората да се свързват с мрежата е за проверка на електронната поща, търсене на конкретна информация, общуване в социалните мрежи и чат.  Най-висока честота на ползване на 3G-дейта услугата се регистрира сред младите респонденти на възраст между 16 и 34 години. Резултатите са част от национално изследване на агенцията за пазарни проучвания Асмарт на пазара на мобилни интернет услуги през дейта SIM-карти, публикувано днес.

Основните компании, които предлагат мобилен интернет са Мтел, Глобул и Виваком. Виваком има най-голям брой потребители на 3G-мобилни интернет карти и е най-разпознаваема сред клиентите на този вид услуги. Глобул е с най-голям дял на предплатени дейта карти в сравнение с останалите оператори.

Най-важните характеристики за потребителите на мобилен интернет са качеството на връзката, доброто покритие и скоростта. Анализът показва, че аспектите, които най-силно влияят върху цялостната оценка на удовлетвореността са скоростта на мобилния интернет, следвани от качеството на връзката, цената и разнообразието на тарифните планове. Най-висока обща оценка на удовлетвореност от потребителите получава 3G-услугата на Виваком, следвана от тази на Мтел и Глобул. Високата оценка се дължи главно на обхвата и цената на услугата. Увеличаване на скоростите и предлагане на повече и по-ранообразни тарифни планове са следващите показатели от които се интересуват потребителите , показва националното изследване.

Коментари: 0