Португалия спасява банките си с европари

Получаването на средствата обаче е обвързано с редица мерки за икономии от страна на правителството, които ще последват като гаранция

Португалия ще налее € 6.65 млрд. в двете частни банки Banco Comercial Português и Banco Português de Investimento и в държавната Caixa Geral de Depósitos. Целта е кредитните институции да отговорят на критериите по Базел 3, за капиталова база от над 9% от размера на активите.

От цялта сума, 75% (или 5 млрд. евро) идват от заем на стойност € 12 млрд, предоставен от ЕС и МВФ в рамките на спасителния план за страната, стартиран от май миналата година.

Получаването на средствата, чиито общ размер е € 78 млрд. обаче, е обвързано с редица мерки за икономии от страна на правителството, които ще последват като гаранция.

Министърът на финансите на Португалия, Витор Гаспар, обеща днес да се придържа към поставените цели въпреки нарастващата безработица. Според него са налице значителни вътрешни и външни рискове, като единственото сигурно нещо е това, че правителството трябва да се съсредоточи върху поставените от Европа цели.

Правителството на Португалия очаква растеж от 0.2% за 2013 г, при предишна прогноза, направена през април, за 0.6%.

Коментари: 0