Повече депозити и слабо кредитиране през май

Печалбата на банковата система нараства минимално до 265.42 млн. лв. за петте месеца

72 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

През май тази година банките в България са привлекли повече депозити, докато кредитирането остана слабо. Това става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ) за състоянието на банковата система към края на май.

Брутните кредити (без тези за кредитни институции) намаляват с 42 млн. лв., или с минималните 0.1%. Това се дължи на по-малкото отпуснати корпоративни заеми, където спадът е 60 млн. лв. Кредитите за граждани обаче се увеличават, но с 29 млн. лв., което се оказа недостатъчно за ръст на целия пазар. Потребителските заеми нарастват с 36 млн. лв., а жилищните ипотечни кредити продължиха да намаляват - през май слабо със 7 млн. лв.

Свободният ресурс е насочен в нискорискови инвестиции - вложения в кредитни институции и в ценни книжа, коментират от централната банка.

За първите пет месеца на 2013 г. общата печалба на банковата система е 265.42 млн. лв., като се повишава минимално спрямо съпоставимия период на миналата година. В края на май 2012 г. положителният финансов резултат на банките беше 263.44 млн. лв.

Общите активи на банките през май нарастват с 344 млн. лв., или 0.4%. Петте най-големи кредитни институции имат 49.8% пазарен в активите на системата.

Коментари: 0