Правителството предложи нов закон за запасите от нефт

Документът разделя стратегическите запаси от нефт на два типа и въвежда нови методи за изчисляване на нивата на запасите за извънредни ситуации

184 ~ 1 мин. четене

Кабинетът предлага на Народното събрание да приеме нов закон за запасите от нефт и нефтопродукти, съобщават от правителствената преслужба.

Първата новост е обособяването на две отделни категории стратегически запаси от нефт и нефтопродукти – за извънредни ситуации и целеви запаси. Запаси за извънредни ситуации ще се създават от частните икономически субекти, които се явяват задължени лица. Целеви запаси могат да се създават само от агенцията въз основа на решение на Министерския съвет и по негова преценка. Те се включват в общото количество на запасите за извънредни ситуации, но имат специален статут, тъй като се създават и поддържат само от държавата и спрямо тях не могат да бъдат прилагани принудителни мерки.


Другата промяна е въвеждането на два метода за изчисляване на нивата на запасите за извънредни ситуации. Първият е въз основа на равностойността в нефт на вноса и вътрешнообщностните пристигания на нефтопродуктите, а вторият – въз основа на равностойността в нефт на потреблението им на територията на страната през предходната календарна година. Общото количество на запасите се определя въз основа на по-голямата от двете величини – 90 дни среднодневен нетен внос или 61 дни среднодневно вътрешно потребление.


Предлаганият текст отразява изискванията на влизащата в сила Директивана ЕС за налагане на задължение на държавите-членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и нефтопродукти, уточняват от правителствената информационна служба. Целта му е да се гарантира снабдяването с течни горива в случаи на затрудняване на доставките или значимо прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти в страната или в Европейския съюз.

Подкрепи Economic.bg