Представят изпълнението на европейските програми

Сред тях са и тези за селските райони и рибарство

Представят изпълнението на европейските програми

Снимка: БГНЕС архив

104 ~ 1 мин. четене

Заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова ще представи пред медиите доклада за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани със средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.

Докладът включва и отчет за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Развитие на сектор „Рибарство”.

Документът анализира основните рискове, които възпрепятстват изпълнението на програмите, както и мерките за намаляване на риска от загуба на средства.

Земеделските програми ще бъдат отчетени от министъра на земеделието и храните Васил Грудев, ще присъстват и заместник-министри и ръководители на управляващите органи на оперативните програми.

Коментари: 0