Game-Changers (18)

Програмата за селски райони няма да тръгне тази година

Програмата за селски райони няма да тръгне тази година

Нулева година за българските земеделски производители през 2014-а. Страната ни няма да започне работа по Програмата за развитие на селските райони, заедно с останалите страни членки на ЕС. Това каза министърът на земеделието и храните Васил Грудев в ин

Представят изпълнението на европейските програми

Представят изпълнението на европейските програми

Заместник министър-председателят по управление на средствата от Европейския съюз Илияна Цанова ще представи пред медиите доклада за изпълнение на оперативните програми, съфинансирани със средства от структурните и Кохезионния фондове на Европейския съю