Преките инвестиции забавят ръста си

За първите осем месеца годишното увеличение е с 93% при 160% ръст за периода януари - юли

92 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Нетните чуждестранни инвестиции в България за първите осем месеца на годината са достигнали 768.5 млн. евро. Това показват данните на българската народна банка (БНБ) за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната. На годишна база увеличението е с 93%.

Макар стойността на инвестициите в периода януари - август да е двойно по-голям от резултата през 2011 г., увеличението остава доста под постигнатите 160% за първите седем месеца. В края на април и май ръстовете бяха още по-фрапиращи - съответно 2400% и 2500%.

Общите ПЧИ, в България и в български активи в чужбина, са се увеличили с 69% на годишна база до 873 млн. евро. В края на юли увеличението беше със 125%. Само инвестициите в български активи в чужбина за първите осем месеца са на стойност 104.5 млн. евро. Там има спад от 11.8% за година.

По държави, най-големите преки инвестиции в страната за периода януари - юни 2012 г. са дошли от Холандия - 163 млн. евро, Швейцария - 122.5 млн. евро и Русия - 68.9 млн. евро. Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия - 284 млн. евро и Великобритания - 77 млн. евро.

По отраслова структура най-големи нетни постъпления за периода януари - юни 2012 г. има отрасъл "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода" -  136.2 млн. евро. Най-големите нетни плащания за отчетния период са в отрасъл "Преработваща промишленост" - 260.1 млн. евро.

Подкрепи Economic.bg