През юни започва приемът на проекти за модернизиране на стопанства по ПРСР

В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури

120 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

През следващия месец фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), съобщиха от Държавен фонд земеделие.

Приемът е насочен към кандидати с одобрени проекти по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”. Производителите на плодове и зеленчуци , както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко” и други животновъдни сектори, също могат да участват в приема.

В този период на прием не е предвидено финансиране  на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури.

Подкрепи Economic.bg