Приемат до месец Закона за управление на отпадъците

Заради боклука ЕК ни заплашва с финансова санкция от над 15 00 евро на ден

Очаква се Законът за управление на отпадъците да бъде приет до месец от Народното събрание. Това се казва в съобщение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по повод информацията, че Европейската комисия иска от Съда на ЕС да бъдат наложени на България финансови санкции в размер на над 15 000 евро на ден, тъй като не е спазила срока декември 2010 г., за прилагане на рамковата директива за отпадъците в национално законодателство.

От екоминистерството се ангажират, че сред като законът бъде приет от парламента, Европейската комисия ще бъде незабавно уведомена и се очаква тя да оттегли иска си, а по този начин наказателното производство срещу страната ни ще бъде прекратено.

Проектът на изцяло нов Закон за управление на отпадъците, с който се въвеждат изискванията на евродирективата, беше предоставен за широко обществено обсъждане на интернет страницата на МОСВ през април 2011 г., като същевременно беше консултиран с бизнеса, общините и еколозите.

Проектозаконът за управление на отпадъците е приет от Министерския съвет на 8 юли миналата година и е внесен в Народното събрание три дни по-късно. Наред с транспонирането на Рамковата директива за отпадъците, той интегрира процеса по управление на отпадъците в съвременния темп на развитие на обществените и стопанските отношения. Това предполага и преодоляване на съществуващи порочни практики, установени през последните години, като кражбите и нерегламентираната търговия с черни и цветни метали. Поради тези обстоятелства в хода на обсъжданията възникнаха сериозни и продължителни дискусии, което доведе до закъснението в приемането на закона, посочват още от МОСВ.

Още по темата: Брюксел съди България заради боклука

Коментари: 0