Приходите на пенсионните фондове растат със 17%

Печалбата на дружествата е 34.37 млн. лв., активите са 5.43 млрд. лв.

Приходите на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване през януари-септември 2012 г. са се повишили с 16.7% на годишна база до 86 млн. лв. Това сочат данните на Комисията за финансов надзор за резултатите от компаниите. Общата нетна печалба на дружествата, които управляват частните пенсионни фондове достига 34.37 млн. лв.

Натрупаните активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 септември 2012 г. достигат 5.43 млрд. лв. Повишението е 25.3% спрямо съпоставимия период на миналата година. Увеличението се дължи на новите вноски през последната година, както и на доходността, която постигат дружествата от управлението на активите.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове в края на септември 2012 г. 4 065 240 души, което е повишение от 2.8% на годишна база.

Коментари: 0